Pošaljite zahtev za ponudu    UPB: 0700 161 161

Kontrolni monitoring centar je mesto gde se slivaju i obrađuju podaci sa svih štićenih objekata.

Veze koje koristimo za prenos podataka su:

 

  • radio veza
  • fiksna telefonska veza
  • GSM I GPRS veza
  • IP (internet) veza

 

 

Brzine kojom signali bivaju primljeni i obrađeni su od 0,5 sec za radio veze, do 10-ak sekundi za fiksnu telefonsku liniju. Nakon ovog kratkog roka pred operaterom je obrađen signal sa procedurom za reakciju. Deo ovih procedura softver radi sam, odnosno automatski šalje obaveštenja korisniku sms-om ili e-mailom.

Operateri su u stalnoj komunikaciji preko radio veze sa patrolnim jedinicama, koordinišu njihov rad, a sve u cilju da protekne što manje vremena od trenutka kada je alarmni sistem na objektu poslao signal do dolaska radnika obezbeđenja na lokaciju.

Kontrolni centar je opremljen rezervnim napajanjem UPS-om i agregatom tako da njegova funkcionalnost ne može biti narušena zbog nestanka napona u gradskoj mreži.

Štampa
icon

DIREKCIJA:

Tel: +381 11 228 50 40

Fax: +381 11 228 50 42

Email: office@sot.co.rs

Adresa: Radnička 59, Čukarica