Pošaljite zahtev za ponudu    UPB: 0700 161 161

Mobilni interventni tim čini više patrolnih jedinica sastavljenih od dva licencirana i naoružana radnika obezbeđenja, koji su u vozilima raspoređeni na teritoriji grada. Sva vozila su opremljena kolskim radio stanicama, GPS sistemom za pozicioniranje, a radnici ručnim radio stanicama kao i službenim mobilnim telefonima.

Po dobijanju naloga od operatera iz kontrolnog centra patrolni tim u najkraćem roku stiže do ugroženog objekta u cilju:

 

  • sprečavanja ugrožavanja štićenog objekta
  • pružanje zaštite licima u objektu
  • čuvanja i obezbeđivanja dokaza i tragova do dolaska organa MUP-a

 

Patrolne jedinice se takođe angažuju i za periodične obilaske objekata ako je to sa klijentom dogovoreno.

Svako angažovanje patrolnih jedinica je propisano i ograničeno procedurama koje prati pisani i elektronski trag.

Štampa
icon

DIREKCIJA:

Tel: +381 11 228 50 40

Fax: +381 11 228 50 42

Email: office@sot.co.rs

Adresa: Radnička 59, Čukarica