Pošaljite zahtev za ponudu    UPB: 0700 161 161

Neposrednu realizaciju obezbeđenja objekata vršimo jednom ili kombinacijom više metoda zaštite.

  • ALARM MONITORING SA INTERVENCIJOM predstavlja kombinaciju tehničkog i fizičkog obezbeđenja
    Više...
  • FIZIČKO OBEZBEĐENJE ili stalna postavka fizičkog obezbeđenja u objektu
    Više...

Štampa
icon

DIREKCIJA:

Tel: +381 11 228 50 40

Fax: +381 11 228 50 42

Email: office@sot.co.rs

Adresa: Radnička 59, Čukarica